Wonen in Hoog Heelsum

Keuze
U bent van plan of heeft daartoe inmiddels besloten om naar een andere woonvorm om te zien. Die overgang kan ingrijpend zijn en iets waar mensen soms tegenop zien. Het loslaten van het eigen huis, van de vertrouwde woonomgeving en het accepteren van een andere woonruimte in een vreemde omgeving, is soms niet makkelijk. Het belangrijkste uitgangspunt van Hoog Heelsum is, dat iedereen volkomen zelfstandig kan leven zoals hij/zij dat zelf wil.

Wat is van belang?
Bij het besluit om in Hoog Heelsum te gaan wonen kunnen de volgende factoren van belang zijn: Naast het feit, dat u in Hoog Heelsum zelfstandig woont, is er ook de mogelijkheid om geheel vrijwillig deel te nemen aan de algemene activiteiten die door de bewoners zelf worden georganiseerd. Ook kunt u gebruik maken van de algemene voorzieningen zoals de recreatiezaal, de biljartkamer en natuurlijk de tuin.

Bewonerscommissie
De bewonerscommissie behartigt de belangen van alle bewoners op het gebied van wonen, woonomgeving en overige zaken die verband houden met het wonen. Daarnaast is de commissie alert op de rechtspositie van de bewoners. Ook bevordert de commissie in overleg met alle betrokkenen de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving van de appartementen en het complex. De bewonerscommissie bestaat uit drie leden. De commissie vergadert tweemaandelijks in aanwezigheid van de directrice. Met Mooiland wordt enkele malen per jaar overleg gepleegd. Leden van de commissie bezoeken de landelijk georganiseerde bijeenkomsten die te maken hebben met woon/huuraangelegenheden. De commissie informeert de bewoners van Hoog Heelsum over haar activiteiten. Wanneer nieuwe bewoners hun intrede doen, worden zij door enkele commissieleden ter verwelkoming bezocht. Daarbij wordt tevens de nodige informatie over de dagelijkse gang van zaken in huis verstrekt. Ook is de commissie betrokken bij speciale gelegenheden van bewoners. Te denken valt aan ziekenbezoek, kroonjaren en jubilea.

Overige commissies
Hoog Heelsum heeft verder een recreatiecommissie.Deze commissie organiseert culturele avonden.